Гюнтер Йотингер ще работи за по-модено европейско законодателство в крак с новите технологии и цифровия пазар

« НачалоКултура

Тази седмица в комисията по култура и образование на ЕП комисарят по цифрова икономика и цифрово общество Гюнтер Йотингер представи работните си приоритети за 2015 г. Пред депутатите от културната комисия той обяви, че ще съсредоточи усилия върху реформата на системата за авторски права и върху преразглеждането на директивата за аудиовизуалния сектор. Той изрази готовност да работи в посока на по-модерно европейско законодателство, което да е в крак с  новите технологии и с цифровия пазар.

Йотингер увери колегите си от комисията по култура, че до края на календарната година ЕК ще представи нови правила, за да се постигне  баланс между по широк достъп до културно съдържание и справедливо заплащане за авторите. Той постави акцент върху необходимостта от по-модерно и единно европейско законодателство, за да може компании като Гугъл да играят по правилата.

Депутатите от комисията по култура и образование поискаха информация за това дали ЕК разполага с проекти и фондове за финансиране на дигитализацията на европейското културно наследство. Те призоваха и за по-оптимално използване на Европеана – основният дигитален портал за европейско културно наследство и поставиха акцент върху ролята на дигитализацията и дигиталните умения в сферата на образованието. Трансатлантическо споразумение със САЩ също беше една от най-дискутираните теми по време на дебата. Гюнтер Йотингер увери депутатите, че културното многообразие ще бъде защитено при преговорите с американците.