Момчил Неков: Нужна е дългосрочна стратегия за справяне с младежката безработица

« НачалоКултура

Образователните системи трябва да се адаптират към нуждите на пазара на труда. Това заяви българският евродепутат Момчил Неков  като докладчик на групата на социалистите по становището за младежката безработица в комисията по култура на ЕП.

„Младежката гаранция и осигуряването на предварително финансиране по линия на Инициативата за младежка заетост са важна крачка към справянето с проблема, но това е само краткосрочно решение“, коментира той.

Според него младите хора трябва да притежават базови умения и компетенции като владеене на чужди езици и цифрова грамотност, за да се приспособяват по-лесно към променящите се нужди на пазара на труда. Друг важен елемент в борбата с младежката безработица е признаването на уменията, придобити чрез неформалното и самостоятелно учене, ранното кариерно ориентиране и обучението по предприемачество.

Освен това следва специалностите и професиите в областта на науките, технологиите, инженерството и математика  да се направят по-привлекателни за младите хора, защото в този сектор има множество незаети работни места.

Гаранцията за младежта е инициатива, който гарантира, че всички млади хора под 25 години, независимо дали са регистрирани в службите по заетостта или не, получават качествено конкретно предложение в рамките на 4 месеца, след като са напуснали формалното образование или са останали без работа.