Момчил Неков: Създаването на условия за реализация и разгръщане на потенциала на младите хора трябва да са приоритет на ЕС

« НачалоНовини

Евродепутатът Момчил Неков гласува в подкрепа на доклада на ЕП относно общите насоки за изготвянето на бюджета на ЕС за 2019 г. по време на пленарната сесия в Страсбург.

В изказването си Неков постави акцент върху необходимостта младите хора да бъдат стимулирани с финансова подкрепа от ЕС, като даде за положителен пример някои от действащите програми в сферата на младежта и образованието, сред които е и Европейският корпус за солидарност.

Европейският корпус за солидарност е програма за финасиране на младежкото доброволчество от страна на ЕС. Възможностите, които дава са за финансиране на широк спектър от доброволчески проекти за младите хора на възраст до 30 г.

Евродепутатът заяви, че подкрепя напълно разширяване на финансирането по подобни програми, но подчерта, че това не трябва да става за сметка на програма Еразъм +, която е най- успешната програма в сферата на образованието и младежта.