Неков призова ЕС да стимулира повече европейските културни маршрути

« НачалоКултура

Евродепутатът Момчил Неков призова ЕС да положи повече усилия в стимулирането на европейските културни маршрути, защото това ще спомогне за развитието на устойчив културен туризъм. Освен това европейското културно наследство съдържа огромен икономически и стратегически потенциал, и развитието му може да се окаже ключов фактор в прогреса на Съюза.

Според него европейските институции трябва да се справят и с редица предизвикателства в сектора. „Едно от тях е постепенното изчезване  на традиционните умения и занаяти. Те  са част от нашата идентичност и представляват съществен елемент от европейското културно наследство. Наше задължение е да ги запазим и да ги предадем на идните поколения“, каза Неков по време на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург

Той също така заяви, че разминаването между образованието и нуждите на пазара на труда е една от основните причини за високите нива на младежка безработица в Европа. Според него, за да се преборим с тази аномалия е необходимо на първо време да се осигурят на младите така необходимите умения, като предприемаческия дух например, които ще им помогнат да се развиват пълноценно в професионален и личен план.

Момчил Неков неколкократно е призовавал да бъдат въведени часове по предприемачество както в университетите, така и в училищата, като основен елемент в борбата с младежката безработица. „Обучението по предприемачество трябва да бъде достъпно за всички, защото предприемаческият дух и нагласа могат да бъдат развити у всеки. Наше задължение е да осигурим подходяща учебна среда, която да развива уменията и талантите на младите“, коментира евродепутатът.