Неков за образованието срещу младежката безработица

« НачалоКултура

Какво ще направи Латвийското председателство на ЕС, така че дипломите да бъдат гаранция за по-успешно намиране на работа сред младите хора. Това попита Момчил Неков по време на излушване на латвийската министърка на образованието и науката  в Комисията по култура на Европейския парламент.

Вие сте работили и в държавния и в частния сектор. Срещали ли ли сте се с отдели "Човешки ресурси", за да ви кажат от какви специалисти се нуждаят? Как смятате да подобрите съответствието между учебните програми и нуждите на пазара? Как може да се преодолее тази пропаст, така че учащите се лесно да намират първото си работно място?

В отговора си министърът на образованието заяви, че малките и средни фирми трябва да се включат активно в прецизирането на нуждите на пазара на труда и учебните програми. В тази посока ще е по-прякото обвързване на формалното и неформалното обучение. Тежестта на последното трябва да бъде увеличена, така че да е в помощ на младите хора, които търсят работа.