При изпълнението на новата програма „Дигитална Европа“ с преференция трябва да се ползват по-бедните и слабо заселени райони в ЕС

« НачалоНовини

На пленарна сесия днес Европейският парламент гласува създаването на програмата  „Цифрова Европа“ за периода 2021-2027 г.

„Като докладчик в сянка по становището в Комисията по култура и образование към ЕП по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Дигитална Европа“ за периода 2021 – 2027 г., направих много изменения, свързани най-вече с балансирането между по-бедните и слабо населени региони и по-развитите такива и с необходиостта от изравняване на цифровите умения. Трябва да се обърне сериозно внимание и на сигурността, и на свободата на словото в дигиталното пространство, както и на технологичното „изоставане“ на Съюза от Китай, САЩ и Япония. А при разпределянето на Хъбовете за дигитални иновации, които ще играят ключова роля при изпълнението на програмата, с преференция трябва да се ползват по-бедните и слабо заселени райони в Съюза.“ Това каза Момчил Неков от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП по повод гласуването.

Според него програмата освен, че трябва да се съобразява със специфичните нужди и специфичния човешки и икономически потенциал на всяка държава-членка, трябва да обърне внимание и на онези 70 000 000 европейски граждани, които нямат дори базови дигитални умения, защото така ще се създаде своеобразна пропаст между европейските граждани. „Цифровизацията трябва да е от полза за гражданите, за всички тях, а не да им създава допълнителнио усложенения и още повече да разделя обществото, и то да отива в двете крайности, на високотехнологични познания за едни и никакви дигитални познания за други. Всички знаем, че светът върви към дигитализация и с тази програма трябва да направим така, че всички европейци да са подготвени за това, а не след време да имаме двойно повече изоставащи в сферата хора, които да не могат да намерят работа и реализация. Затова усилията ни трябва да са насочени на първо място към изоставащите, бедни и обезлюдени региони, а след това към по-напредналите, които да се развиват още по-напред“, добави евродепутатът.

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Europe) е нова програма и е включена в следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г., като разполага с бюджет от 9,2 милиарда евро. Основната цел на програмата е да се направи така, че цифровата трансформация в Европа да бъде от полза за гражданите и предприятията. Тя ще даде възможност да се инвестира повече в цифровата икономика и цифровото общество.

Програмата поставя акцент върху пет специфични цели: 1) Високопроизводителни изчислителни технологии - Суперкомпютри, 2) Изкуствен интелект, 3) Киберсигурност и доверие, 4) Задълбочени цифрови умения и 5) Гарантиране на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото.