Неков за обществени кампании срещу пристрастяването към хазарта

« НачалоДекларации

Момчил Неков подкрепи идеята на група депутати за по-активно ангажиране на европейските институции в борбата срещу хазартната зависимост. Опастното пристрастяване, което бързо се разпространява сред младите, започва да става проблем на общественото здравеопазване.

Това явление се задълбочава от свързаното с него пристрастяване към интернет, от все по-големите възможности за залагания чрез онлайн приложение по мобилен телефон или компютър, от нарастващото разпространение на игрални автомати, от незаконния хазарт.

Засегнатите от тази зависимост имат патологична неспособност да устояват на хазарта, което води не само до душевни страдания и финансови проблеми при все по-големи групи от населението, но и до влошаване на междуличностните отношения и емоционалните връзки. Това често е свързано с разрушаване на семейства или загуба на работа.

Затова евродепутатите, сред които и Момчил Неков, смятат, че европейските институции трябва да се ангажират с провежданите от страните членки обществени кампании, информиращи за рисковете и опасностите от пристрастряването към хазартните игри. Според тях те трябва да обхващат и най-уязвимите социални групи. Инициаторите са убедени, че евроинституциите трябва да участват с инициативи и за засилване на мерките за борба срещу незаконните хазартни игри.

Ако проектодекларацията бъде подкрепена от повече от половината членове на Европарламента, тя ще се превърне в позиция на институцията и ще бъде изпратена на Европейската комисия за изпълнение.

Как върви събирането на подписи, можете да следите ТУК