Спортните хулигани - извън стадионите

« НачалоДекларации

Момчил Неков подкрепи призив за спиране на насилието по време на футболни и други спортни срещи и настояваща ЕС да популяризира спортните ценности.

Спортът е източник на здраве, образование, обучение и благосъстояние. Спортуването има положително въздействие върху общественото здраве и помага за премахването на социалните бариери, като същевременно създава стопанска дейност и заетост. Спортът обаче се нуждае от защита от опасностите, пред които е изправен, се казва в проекта за резолюция на Европейския парламент, подкрепен от българския евродепутат-социалист.

Насилието в спорта поставя предизвикателство пред ЕС, тъй като изисква твърди и решителни действия, за да бъде изкоренено.

ЕС има правомощия да подкрепя, координира и допълва действията на държавите членки, свързани с политиките в областта на спорта, като насърчава сътрудничеството между организациите, отговарящи за спорта, както и чрез закрила на физическата и морална неприкосновеност на спортистите и техните поддръжници.

В допълнение, резолюцията на Парламента от 2 февруари 2012 г. относно европейското измерение в спорта  призовава да бъде забранен достъпът до стадионите на хора с агресивно или дискриминационно поведение.

Инициаторите на проекта за резолюци на парламента приканват Европейската комисия  да направи стъпка напред и да предприеме категорични действия за популяризирането на ценността на спорта и за елиминирането на всички форми на насилие, нетърпимост, расизъм и ксенофобия от футбола и от спортните събития като цяло.