За подобряване на условията в затворите в ЕС

« НачалоДекларации

Скорошен доклад на комисията по правни въпроси към Съвета на Европа определя пренаселеността като основен проблем в европейските затвори.

Той посочва, че в Италия средно 153 затворници са събрани в затвори, които са предназначени да поберат 100 при приемливи условия, докато в Кипър, Гърция и Франция еквивалентните стойности са съответно 151, 123 и 108.

Повечето държави членки не успяват да спазят минималните европейски стандарти, както са предвидени в европейските правила за затворите, изготвени от Съвета на Европа. Затова Момчил Неков подписа проект за резолюция на Европейския парламент, която призовава към незабавни действия за подобряване на условията в затворите.

В текста, който е предложен на членовете на Европейския парламент, се настоява за "незабавни действия, за да се предотврати смърт и увреждане, причинени от прекалена пренаселеност на затворите. Последиците от бездействието включват повишен риск от пренасяне на инфекциозни заболявания и висок процент на самоубийства. Бездействието също така не позволява осигуряването на подходящо медицинско обслужване и психиатрична здравна помощ за затворниците."

Вносителите призовават Европейската комиия да проучи как може да окаже подкрепа на държавите членки за подобряване условията, включително за строителство на затвори и разработването на алтернативи на наказанието лишаване от свобода.