Декларации

« Начало

Демографската криза и социалният модел на Европа

Демографската криза и социалният модел на Европа

20.01.2015

Момчил Неков подкрепи декларация на Европейския парламент, в която се настоява за спешни действия срещу демографката криза, която застрашава оцеляването на нашия социален модел и социалното и териториалното сближаване на самия ЕС, както и със съпътстващите я безработица и нарастваща бедност

Спортните хулигани - извън стадионите

Спортните хулигани - извън стадионите

20.01.2015

Момчил Неков подкрепи призив за спиране на насилието по време на футболни и други спортни срещи. Насилието в спорта поставя предизвикателство пред ЕС, тъй като изисква твърди и решителни действия, за да бъде изкоренено.

За подобряване на условията в затворите в ЕС

За подобряване на условията в затворите в ЕС

20.01.2015

Момчил Неков подкрепи проект за резолюция на Европейския парламент, с която се призовава за незабавни действия, за да се предотврати смърт и увреждане, причинени от прекалена пренаселеност на затворите.

Ефективното използване на храните може да намали броя на бедните

Ефективното използване на храните може да намали броя на бедните

20.01.2015

България е една от европейските членки, засегнати в най-голяма степен от проблема с бедността, като по официални данни 40 на сто от населението живее с доходи под и около нивото на бедност. Ето защо Момчил Неков подписа предложение за резолюция на Европейския парламент, с което се настоява да се обърне по-голямо внимание на въпроса с по-ефективното използване на храните за справя с проблема с изхранването.

Неков за обществени кампании срещу пристрастяването към хазарта

Неков за обществени кампании срещу пристрастяването към хазарта

14.01.2015

Момчил Неков подкрепи предложение за декларация на Европейския парламент, която призовава Европейската комисия и страните членки да работят по-енергично за разясняване на вредите от хазартната зависимост.