Питания

« Начало

Неков пита ЕК за качеството на стажовете

Неков пита ЕК за качеството на стажовете

07.09.2015

Съгласно рамката за качество на стажовете, държавите-членки трябва да предоставят информация на Комисията относно мерките, предприети в съответствие с нея, преди края на 2015 г.

Неков пита ЕК за арбитражите в ТПТИ

Неков пита ЕК за арбитражите в ТПТИ

01.09.2015

Комисията работи за реформиране на двустранната система за уреждане на инвестиционните спорове, която ще се прилага също и към Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), увери комисар Малмстрьом

Неков: Как ЕК ще популяризира логата на европейските схеми за качество на селскостопански продукти и на биологично производство?

Неков: Как ЕК ще популяризира логата на европейските схеми за качество на селскостопански продукти и на биологично производство?

30.04.2015

Европейският съюз вече широко използва схемите за качество на европейските селскостопански продукти чрез схемите за наименования на продукти с георграфски означения

Неков пита дали ЕК ще изготви Стратегия на ЕС за лечебните растения

Неков пита дали ЕК ще изготви Стратегия на ЕС за лечебните растения

30.04.2015

Някои държави членки имат законодателство специално за билките и лечебните растения, но ЕС към момента няма стратегия за тях

Неков: Какви мерки ще предложи ЕК, съобразно новите предложения на ЕП по новата стратегия за горите?

Неков: Какви мерки ще предложи ЕК, съобразно новите предложения на ЕП по новата стратегия за горите?

29.04.2015

На 28.04. Европейският парламент прие доклад относно „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“

Неков пита ЕК дали ще промени минималния праг за финансиране по ПРСР за малки ферми

Неков пита ЕК дали ще промени минималния праг за финансиране по ПРСР за малки ферми

28.04.2015

ЕК не подкрепя включването в ПРСР на малки производители, които нямат оборот от 2000 евро за предходната година за плодове и зеленчуци и поне 8000 евро за животновъди и пчелари

Как ЕК ще засили и насърчи земеделските иновационни системи?

Как ЕК ще засили и насърчи земеделските иновационни системи?

27.04.2015

Изключително важно е селското стопанство в ЕС да приеме проактивно иновациите, за да може секторът да запази икономическата си конкурентоспособност и да адресира предизвикателствата пред устойчивото си развитие

Мерки за справяне с младежката безработица

Мерки за справяне с младежката безработица

26.03.2015

Момчил Неков попита ЕК какви специфични мерки се предвиждат за социалното приобщаване на младежи, които не желаят да се включат на пазара на труда чрез една от предлаганите форми- образование, обучение, стажуване или чиракуване

Настоящи и бъдещи мерки от страна на ЕК във връзка с ембаргото на РФ

Настоящи и бъдещи мерки от страна на ЕК във връзка с ембаргото на РФ

11.03.2015

Руското ембарго засегна много европейски земеделски производители от дата на въвеждането му. Някои производители, включително от България, са успели да реализират продукцията си на руския пазар преди влизането в сила на забраната, съобразно специфичния вегетационен цикъл на културите. Руското ембарго в настощия си вид изтича на 06.08.2015. В тази връзка Момчил Неков попита комисар Хоган какви са последните развития относно кризата с руското ембарго

Неков попита ЕК дали предвижда финансови инструменти за представяне на селскостопански продукти от ЕС в САЩ

Неков попита ЕК дали предвижда финансови инструменти за представяне на селскостопански продукти от ЕС в САЩ

02.03.2015

Евродепутатът от БСП Момчил Неков изпрати питане до Европейската комисия, с което иска да разбере дали ЕК предвижда финансови инструменти, с които европейските селскостопански производители, особено от новите страни членки, присъединили се след 2004 г, сред които е и България, биха могли да промоцират продукцията си в САЩ

  • «
  • 1
  • 2
  • »