Изказвания

« Начало

Eзиковата дискриминация в ЕС трябва да се преустанови

Eзиковата дискриминация в ЕС трябва да се преустанови

23.10.2014

В света на изкуството творците на невербални произведения – музика, скулптура, балет – общуват без прегради с публиката на всяка страна, независимо от езика в нея. Това не се отнася за авторите на литературни произведения, които е нужно да бъдат превеждани. Днес в европейските книжарници почти няма да видите книга на български, румънски, полски, унгарски автор.

Равнопоставеност за земеделците от новите страни

Равнопоставеност за земеделците от новите страни

15.09.2014

Недопустимо е всички производители да бъдат поставяни под общ знаменател, в конкуренция за безкрайно недостатъчните компенсации от 125 милиона евро, които бяха изчерпани за по-малко от десет дни. Производителите от новите държави членки изпадат в неравностойно положение и с риск от тежки социални последствия, в конкуренция със стоките от по-старите държави членки, които са и обект на по-големи земеделски субсидии.

  • «
  • 1
  • 2
  • »