В Европейския парламент

« Начало

Неков пита ЕК дали ще промени минималния праг за финансиране по ПРСР за малки ферми

Неков пита ЕК дали ще промени минималния праг за финансиране по ПРСР за малки ферми

28.04.2015

ЕК не подкрепя включването в ПРСР на малки производители, които нямат оборот от 2000 евро за предходната година за плодове и зеленчуци и поне 8000 евро за животновъди и пчелари

Как ЕК ще засили и насърчи земеделските иновационни системи?

Как ЕК ще засили и насърчи земеделските иновационни системи?

27.04.2015

Изключително важно е селското стопанство в ЕС да приеме проактивно иновациите, за да може секторът да запази икономическата си конкурентоспособност и да адресира предизвикателствата пред устойчивото си развитие

Момчил Неков: EК да предвиди пари за развитие на млечния сектор от Фонда за стратегически инвестиции

Момчил Неков: EК да предвиди пари за развитие на млечния сектор от Фонда за стратегически инвестиции

08.04.2015

Момчил Неков, заедно със своите колеги от Румъния и Унгария, внесе предложения за поправки по доклада за Пакета за млякото, с призив ЕК да предвиди средства от Европейския фонд за стратегически инвестиции за развитие на млечния сектор. Евродепутатите искат и повече инициативи за създаването на организации на производителите в сектора, особено за по-новите членки на ЕС.

Мерки за справяне с младежката безработица

Мерки за справяне с младежката безработица

26.03.2015

Момчил Неков попита ЕК какви специфични мерки се предвиждат за социалното приобщаване на младежи, които не желаят да се включат на пазара на труда чрез една от предлаганите форми- образование, обучение, стажуване или чиракуване

Момчил Неков: Европа трябва да стимулира използването и събирането на горски плодове, гъби и билки в борба с безработицата и обезлюдяването

Момчил Неков: Европа трябва да стимулира използването и събирането на горски плодове, гъби и билки в борба с безработицата и обезлюдяването

25.03.2015

Предложението на българския евродепутат Момчил Неков Европейската комисия да стимулира използването и събирането на полезните горски продукти в борба с безработицата и обезлюдяването в селските райони, прие вчера следобяд в Брюксел Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент.

Момчил Неков: Изграждането на предприемачески умения сред младите е ефективен начин за борба с младежката безработица

Момчил Неков: Изграждането на предприемачески умения сред младите е ефективен начин за борба с младежката безработица

25.03.2015

Момчил Неков се обяви против стереотипното разбиране, според което предприемаческите умения са необходими само на хората, които искат се занимават с бизнес.

Настоящи и бъдещи мерки от страна на ЕК във връзка с ембаргото на РФ

Настоящи и бъдещи мерки от страна на ЕК във връзка с ембаргото на РФ

11.03.2015

Руското ембарго засегна много европейски земеделски производители от дата на въвеждането му. Някои производители, включително от България, са успели да реализират продукцията си на руския пазар преди влизането в сила на забраната, съобразно специфичния вегетационен цикъл на културите. Руското ембарго в настощия си вид изтича на 06.08.2015. В тази връзка Момчил Неков попита комисар Хоган какви са последните развития относно кризата с руското ембарго

Неков попита ЕК дали предвижда финансови инструменти за представяне на селскостопански продукти от ЕС в САЩ

Неков попита ЕК дали предвижда финансови инструменти за представяне на селскостопански продукти от ЕС в САЩ

02.03.2015

Евродепутатът от БСП Момчил Неков изпрати питане до Европейската комисия, с което иска да разбере дали ЕК предвижда финансови инструменти, с които европейските селскостопански производители, особено от новите страни членки, присъединили се след 2004 г, сред които е и България, биха могли да промоцират продукцията си в САЩ

Неков пита кога ЕК ще одобри програмата за селските райони

Неков пита кога ЕК ще одобри програмата за селските райони

24.02.2015

Момчил Неков отправи писмен въпрос до Европейската комисия, с които иска информация за графика за одобряване на българската Програма за развитие на селските райони за 2014-2020 г. Българското правителство изпрати последния вариант на проекта в средата на февруари. До момента Комисията е одобрила 27 от 118-те програми за 28-те държави членки.

Неков настоява за увеличаване на средствата за младежка заетост

Неков настоява за увеличаване на средствата за младежка заетост

10.02.2015

Борбата с младежката безработица е важен приоритет в моята работа. В България делът на младите хора между 18 и 24 години, които не работят и не учат, е 22% и значително надхвърля средното за ЕС ниво от 13%.