В Европейския парламент

« Начало

Нова стратегия на ЕС за горите - редица ползи за гражданите, както от градовете така и от планинските и слабо-заселените райони

Нова стратегия на ЕС за горите - редица ползи за гражданите, както от градовете така и от планинските и слабо-заселените райони

05.11.2014

В комисията по земеделие се състоя изслушване на тема „Нова стратегия на ЕС за горите". Повод за това изслушване е предложението от Европейската комисия стратегия за развитие на горския сектор в ЕС. Поканени да дадат своето мнение относно стратегията бяха експерти от Германия, Финландия и Полша. Експертите се обединиха около това, че горите са важен ресурс, който дава възможност за развиване на местните икономики и създаване на работни места особено в планинските и слабо-заселените региони.

Eзиковата дискриминация в ЕС трябва да се преустанови

Eзиковата дискриминация в ЕС трябва да се преустанови

23.10.2014

В света на изкуството творците на невербални произведения – музика, скулптура, балет – общуват без прегради с публиката на всяка страна, независимо от езика в нея. Това не се отнася за авторите на литературни произведения, които е нужно да бъдат превеждани. Днес в европейските книжарници почти няма да видите книга на български, румънски, полски, унгарски автор.

Има ли ЕС пари за компенсиране на щетите от наводненията

Има ли ЕС пари за компенсиране на щетите от наводненията

17.10.2014

Европейската комисия съобщи на 10 октомври, че предлага 10,5 милиона евро от eвропейския фонд „Солидарност“ да бъдат изплатени на България за покриване на част от щетите, нанесени от катастрофалните наводнения, засегнали източната, североизточната и централната част на страната.

Изслушване на Фил Хоган, кандидат-комисар по земеделие, 02.10.2014

Преглед на зеления компонент при директните плащания обеща ирландецът Фил Хоган, кандидат-комисар за ресор Земеделие

02.10.2014

Днес, в Комисията по земеделие и развитие на селските райони се проведе изслушване на номинирания за комисар с ресор земеделие - Фил Хогън от Ирландия. Целта на това изслушване е да се оцени компетентността, неутралността във взимането на решения и разбира се отдадеността на европейската идея на кандидат-комисаря.

ЕС ще съкрати програмите за мляко и плодове в училище

ЕС ще съкрати програмите за мляко и плодове в училище

22.09.2014

Европейският съюз ще намали средствата по програмите за мляко и за плодове в училище за догодина заради недостиг на средства. Парите за осигуряването на мляко на учениците ще бъдат намалени с 481 289 евро, а за плодове - с 900 073 заради намаляването на парите за земеделие през 2015 г.

Земеделците в новите страни са неравнопоставени за компенсациите за ембаргото от Русия

Земеделците в новите страни са неравнопоставени за компенсациите за ембаргото от Русия

17.09.2014

Недопустимо е всички производители да бъдат поставяни под общ знаменател, в конкуренция за безкрайно недостатъчните компенсации от 125 милиона евро, които бяха изчерпани за по-малко от десет дни.

Равнопоставеност за земеделците от новите страни

Равнопоставеност за земеделците от новите страни

15.09.2014

Недопустимо е всички производители да бъдат поставяни под общ знаменател, в конкуренция за безкрайно недостатъчните компенсации от 125 милиона евро, които бяха изчерпани за по-малко от десет дни. Производителите от новите държави членки изпадат в неравностойно положение и с риск от тежки социални последствия, в конкуренция със стоките от по-старите държави членки, които са и обект на по-големи земеделски субсидии.

Обезщетенията не стигат, търсят други фондове

Обезщетенията не стигат, търсят други фондове

04.09.2014

Средствата за компенсиране на загубите на селските стопани от руското ембарго са недостатъчни и ЕС трябва спешно да намери нови източници на средства. Това мнение преобладаваше по време на изслушването в комисията по земеделие на Европейския парламент.