ЕС ще съкрати програмите за мляко и плодове в училище

« НачалоЗемеделие

Европейският съюз ще намали средствата по програмите за мляко и за плодове в училище за догодина заради недостиг на средства. Парите за осигуряването на мляко на учениците ще бъдат намалени с 481 289 евро, а за плодове - с 900 073 заради намаляването на парите за земеделие през 2015 г.

Земеделската комисия на Европейския парламент не е съгласна с плановете на Еврокомисията и го определи като "изключително неуместно с оглед на настоящата криза и равнищата на недохранване при децата в рамките на Съюза".

Бюджетът за земеделие като цяло е недостатъчен, считат евродепутатите в прието от тях становище по разходите на ЕС за догодина.

Въпреки увеличаването на парите за директни плащания с 0,2%, то няма да може да покрие увеличаването на техния размер в България и Румъния от началото на идната година, добавянето на Хърватия и заделянето на фонд за кризи. Затова парламентарната комисия предлага непохарчените пари от кризисния фонд да се прехвърлят към директните плащания за 2016-а.