До Юнкер: Европа трябва да се замисли за храните

« НачалоЗемеделие

Европейската комисия трябва да започне дебат за сигурността на храните, за гарантирането на храна за увеличаващото се човечество и за подобряване защитата на околната среда и здравето на европейските граждани. Писмо в тази посока до Европейската комисия изпратиха 67 евродепутати, сред които Момчил Неков е единственият българин.

Евродепутатите настояват Жан-Клод Юнкер да публикува стратегията за сигурност на храните, изготвена от предшественика му Жозе-Мануел Барозу, за да се осъществи напредък в тази посока в ЕС. Стратегията "Изграждане на устойчива европейска система за храните" е напълно готова, съгласувана е и само очаква приемането от екипа на Юнкер, но това не се случва, тревожат се евродепутатите.

Те смятат, че Европа е изправена пред сериозни проблеми, свързани с недостига на храна за увеличаващото се население на Земята, с увеличаващите се отпадаци и следващите от тях рискове за човешкото здраве, както и със защитата на природата.

Авторите на писмото, адресирано до Юнкер и неговия първи заместник Франс Тимерманс, депутатите се позовават на становище на Постоянната комисия за земеделски изследвания към Европейската комисия, според което към 2050 г. населението на Земята ще нарастне до 9,2 милиарда души, което изисква изграждането на стабилни системи за снабдяване с храна, за обработването на отпадъците и за здравеопазване, за да се намалят рисковете за човешкото здраве, свързани с увеличаването на отпадъците. Евродепутатите се позовават и на изтегленото от Еврокомисията предложение за кръговата икономика, в което се предлага през следващите 10 години ЕС да намали с 30 на сто отпадъците си и не се изключва страните членки да бъдат задължени да следват определени нива в тази посока.

В писмото се обръща внимание на нуждата от опазване на природата, което се припознава като лична ценност от 95 на сто от европейските граждани. В същото време се подчертава, че секторът на храните е един от най-големите производители на парникови газове, с които се свързва промяната на климата.

Евродепутатите смятат, че препоръките за здравословно хранене, издадени от страните членки трябва да се хармонизират на европейско ниво и да се създаде европейски здравословен хранителен режим, основаващ се на биоразнообразието, намаляването на консумацията на животински храни, захар и мазнини, както и на защитата на стандартите за хуманно отношение към животните. Те искат ЕС да прави повече за разработването и популяризирането на здравословен хранителен режим и за запазването на водещата роля на ЕС в "зелените" инициативи.