Преглед на зеления компонент при директните плащания обеща ирландецът Фил Хоган, кандидат-комисар за ресор Земеделие

« НачалоЗемеделие

Изслушване на Фил Хоган, кандидат-комисар по земеделие, 02.10.2014
Изслушване на Фил Хоган, кандидат-комисар по земеделие, 02.10.2014
Тази седмица в Европейския парламент предстоят редица важни заседания на парламентарните комисии. В тях в продължение на няколко дни, се състоят изслушванията на кандидат-комисарите, предложени от бъдещия председател на Европейската комисия - Жан-Клод Юнкер. Целта на тези изслушвания е да се оцени компетентността, неутралността във взимането на решения и разбира се отдадеността на европейската идея. Въз основа на представянето на комисарите по време на тези изслушвания, членовете на съответната комисия решват да дадат или съответно да не дадат, подкрепа предложеният кандидат-комисар да бъде включен в състава на новата комисия.

Днес, в Комисията по земеделие и развитие на селските райони се проведе изслушване на номинирания за комисар с ресор земеделие - Фил Хогън от Ирландия. Своето встъпление г-н Хоган започна с това, че той самият е израснал във ферма в югоизточна Ирландия и познава проблемите на сектор. Последните три години е бил министър на околната среда, местното управление и въпроси на общността.

В защита на голямата важност, която заема сектор „Земеделие" в Европа, г-н Хоган подчерта, че над 25 милиона европейци се занимават с фермерство. Близо 5% от заетите в трудоспособна възраст се занимават с този отрасъл, а земеделските политики управляват де факто около 50 % от цялата територия на съюза. Нуждата от сигурност и стабилна политика във сектора се оказва от изключителна важност, защото се очаква глобалното търсене на селскостопански продукция да нарасне с над 60% през следващите 35-40 години.

Приоритетите, които ще постави в своята работа, в случай, че бъде одобрен наблягат на:

- Оказване на подкрепа на държавите-членки в изпълнението на новата реформирана ОСП;
- Преглед на ОСП, за да се види как може да бъде опростена тя, без да се подкопавана или да бъде намалена нейната ефективност;
- Една година след встъпването си в длъжност да прегледа механизма за директни плащания, особено що се касае до зелените плащания, за да се види дали са очертани целесъобразно;
- Преглед на законодателството за географски индикации за да има повече хармонизация и опростяване на процедури;
- Следене на политически тенденции в съседните за ЕС региони, с цел бърза и адекватна реакция при нужда, в интерес на европейските земеделци;
- Следене изпълнението на програмите за развитие на селските райони и тяхната ефективност;
- Ръст, нови работни места и инвестиции в сектор Земеделие;
- По-силно включване на програмата Хоризонт 2020 в земеделската политика, в името на повече земеделски иновации и нови работни места;
- Намаляване на емисиите от вредни парникови газове;
- В контекста на споразумението за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, ще следи за това да няма понижаване на стандартите и ще запази защитни механизми за най-чувствителните сектори.

Въз основа на проведената дискусия с кандидат-комисаря, членовете на комисията по земеделие решихa да му гласуват подкрепа и с голямо мнозинство препоръчахa неговата кандидатура да бъде одобрена от председателския съвет на Европейския парламент.