Момчил Неков: Доволен съм, че ЕП даде силен мандат за край на „двойния стандарт“

« НачалоЗемеделие

Европейският съюз /ЕС/ ще предприеме мерки срещу двойното качество на продуктите на единния пазар, за да няма двойни стандарти при храните и другите потребителски продукти между държавите от Западна и Източна Европа. Това стана ясно от гласувания и приет с мнозинство на пленарната сесия в Страсбург доклад за двойното качество на продуктите на евродепутата от Групата на социалистите и демократите към ЕП Олга Сехналова.

В окончателния текст на доклада бяха приети ключови препоръки от становището на Комисията по земеделие към ЕП, чийто автор е Момчил Неков.

„Няма да има „Европа на две скорости“, когато няма „двоен стандарт срещу различните европейски граждани.

Проведените анализи в редица страни, сред които и моята - България, показаха, че въпреки многогодишните усилия и апели, порочната практика „еднакъв продукт и опаковка, но различно съдържание и пропорции“ продължава. Приветствам усилията на комисар Йоурова за изменение на Директива 29 от 2005 г., но силно вярвам, че амбицията на предложението трябва да бъде по-голяма, защото милиони европейци очакват повече. Това ще стане чрез изричното включването на забраната на т.нар. „двоен стандарт“ в Приложение 1 към директивата.

Крайно време е „продуктовата дискриминация“ спрямо милионите европейци от Централна и Източна Европа да спре. Крайно време е Съюзът да постави всички европейци под общ знаменател“, заяви Неков по време на обсъждането на Доклада.

Евродепутатите осъдиха продажбата на привидно идентични продукти с по-ниско качество в някои европейски страни като несправедливо и опасно поведение. Те обещаха да работят за намирането на европейски решения, които да третират европейските потребители като равни, независимо от страната им на пребиваване.

„Трябва да се погрижим да няма европейски граждани от втора класа, що се отнася до хранителните продукти. Същата опаковка трябва да съдържа същия продукт, независимо дали купувачът е в София или Стокхолм", допълни Неков.

Чрез доклада за двойното качество на продуктите се приканва производителите да обмислят въвеждането на лого върху опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на продуктите от една и съща марка и с еднаква опаковка са еднакви в различните държави членки.

Според евродепутатите предпочитанията на потребителите не трябва да се използват като извинение за по-ниско качество, а потребителите трябва да бъдат информирани, че продуктът е пригоден за техния пазар, като това да не се приема за даденост.

В доклада се подчертава нуждата от създаването на ефективно, прозрачно и международно сътрудничество и споделяне на данни между национални органи, отговарящи за защита на потребителите;

Призовава се ЕК да очертае съществуващите национални стандарти за хранителни и нехранителни продукти в ЕС и да се даде оценка на проявата на двойно качество на единния пазар.

Докладът относно двойното качество на продуктите на единния пазар бе приет от Европейският парламент с мнозинство - 464 „за“, 69 „против“ и 17 „въздържал се“.