Момчил Неков: Европа трябва да стимулира използването и събирането на горски плодове, гъби и билки в борба с безработицата и обезлюдяването

« НачалоЗемеделие

Предложението на българския евродепутат Момчил Неков Европейската комисия да стимулира използването и събирането на полезните горски продукти в борба с безработицата и обезлюдяването в селските райони, прие вчера следобяд в Брюксел Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент.

По предложение на Момчил Неков, Европейският парламент отправя призив към Комисията да промоцира дейности свързани със събирането и използването на горски продукти като плодове, гъби и билки в борба с безработицата и обезлюдяването. И двата феномена са особено остър проблем в селските и по-отдалечените райони. Суровините от този вид дейности могат да бъдат използвани от хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишлености, допълва текстът приет на заседанието на парламентарната комисия.

Българските билки се търсят, но за съжаление се продават на външни пазари най-вече като суровина, а не като краен продукт. Тази тревожна констатация споделиха с българския евродепутат специалистите от бранша по време на среща с него на Земеделското изложение в Пловдив АГРА 2015. България има изключително подходящи почвено-климатични условия, които са предпоставка за това у нас да има близо 3 700 растителни вида. В Германия например флората се състои от около 3 000 вида, в Англия - близо 2 200 вида. В България като лечебни растения се използват около 750 растителни вида, тоест всяко пето растение у нас е билка. Това е изключително ценен потенциал, които може да се развива и използва пълноценно, допълва Момчил Неков.

Стратегията на ЕС за горите, от която стана част предложението на Момчил Неков, беше приета на заседанието на парламентарната комисия по земеделие във вторник. Европейският парламент ще приеме окончателно документа по време на пленарната сесия в края на април.