Момчил Неков обсъжда бъдещето на ОСП с френски депутати в Париж

« НачалоНовини

„ЕС има нужда от цялостна промяна в политиката към храната. Очакванията от европейските земеделци през годините растат. Освен, че поддържа поминък, селското стопанство се грижи за околната среда и осигурява доходи в региони, които са изложени на редица трудности като обезлюдяване и застаряване. На фона на това, европейското земеделие без подпомагане и гаранции на дохода става непривлекателно.“ Така българският евродепутат Момчил Неков обобщи дискусията за бъдещето на Общата селскостопанска политика в Париж, на която той беше поканен като специален гост.

Друга важна тема оформила се по време на дебата във френската столица бяха глобализацията и ефектът, който има тя върху селското стопанство. „Европейският съюз започва да води много активна търговска политика, която често се прави за сметка на европейските земеделци“ коментира Ерик Андрию, френски евродепутат, говорител по Земеделие на Групата на социалистите в Европейския парламент. Френският евродепутат е докладчик за земеделската комисия относно препоръка за започване на преговорите с Австралия за споразумение за свободна търговия. Момчил Неков е докладчик на своята политическа група относно сходно споразумение с Нова Зеландия. И двамата документа изискват специално отношение към чувствителните сектори каквито са овцевъдството.

В силно конкурентния глобализиран свят все повече европейски производители се отказват от земеделието заради натиска, под който са подложени от вноса от трети страни. Споразуменията с държави като Австралия, Нова Зеландия и Канада ще премахнат голяма част от вносните мита. Така обаче се увеличава конкуренцията на единния европейски пазар. Това усещат най-силно земеделските производители, защото високите екологични стандарти и стандартите за хуманно отношение в Европа оскъпяват производството. „Общата селскостопанска политика трябва да има достатъчни силни и ефективни механизми за отговор на пазарните сътресения и процеси. Земеделските производители имат нужда от сигурност. Субсидии трябва да има.“ Така коментира Неков края на дискусията.

В края на месеца френският евродепутат Ерик Андрию ще бъде на специално посещение у нас, на която ще обсъди бъдещето на ОСП. Ще се срещне и с представители на сектор овцевъдство, за да се запознае със спецификите на отрасъла у нас. Повод за двете посещения - във Франция и България е доклад относно перспективите и възможностите пред секторите овцевъдство и козевъдство в ЕС, по който се очаква парламентарната комисия да гласува през януари следващата година.