Момчил Неков: Повече местни и био продукти в училищата чрез новата схема за Училищен плод и мляко

« НачалоНовини

Европейският парламент прие вчера на второ четене доклад относно обновената схема за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения, чрез която се предвижват с 20 млн. евро на година повече за доставка на тези продукти в детските градини и началните училища. Едно от нововъведенията в схемата, приети по предложение на евродепутата Момчил Неков, е насърчаването на покупки от местните и регионални производители. Програмата става инструмент за стимулиране на местното потребление, от което освен за подрастващите, ще има полза и за местните производители и икономика.

Друг приоритет от работата на младия социалист също получава подкрепа в приетия доклад, а именно използването на био продукти, както и на качествени продукти със защитено географско означение. Биопродуктите имат качества най-близки до естествените. Това е особено важно особено за подрастващите. „Инвестиция в полезни и качествени хранителни продукти е само по себе си инвестиция в общественото здраве на бъдещите поколения“ заяви Момчил Неков.

Образователният елемент също е заложен в новия регламент, който ще се прилага от 1 август 2017 г. Съобразно обновената програма, на подрастващите трябва да се предоставя информация по поне една от следните теми: съображения за опазване на здравето и околната среда, сезонност, разнообразие или наличие на местна или регионална продукция. Според Неков тази схема дава допълнителен импулс за подобряване на хранителните навици на подрастващите.

Новият регламент предвижда в допълнение на увеличението от 20 милиона евро за цялата схема, да се даде възможност на държавите членки за прехвърляне до 20 % от схемата за „Училищен плод“ в тази за „Училищно мляко“ и обратно. Страната ни се справя много добре при усвояване на субсидията по програмата „Училищен плод“, като се предвижда през тази учебна година, схемата да покрие 450 000 деца в близо  3 500 училища у нас. Схемата за „Училищно мляко“ също предизвика интерес в България, като за тази учебна година се очаква да бъдат обхванати 2 115 учебни заведения с близо 302 000 деца.