Момчил Неков успя да включи български продукт в споразумението с Китай

« НачалоЗемеделие

„Недопустимо е да няма нито един български продукт в списъка на ЕС, в които 21 други държави членки са включени, една от които дори е Великобритания. Това коментира българският евродепутат Момчил Неков по време на заседание на комисията по Земеделие и развитие на селските райони Момчил Неков, на което се обсъди новото споразумение между ЕС и Китай за взаимното признаване на някои географски означения. „В България имаме защитени 54 географски означения на вина и 2 продукта - единият от които е българско розово масло. То е с отлично качество и се познава и цени в цял свят, а вината са победители на редица международни конкурси. За мен е недопустима липсата на продукти от България в този списък“ заяви още българският евродепутат.

В отговор на българския евродепутат, директорът на отдел „Международни отношения“ към Главна дирекция Земеделие Джон Кларк пое ангажимент да предложи добавяне на поне един български продукт в списъка. „Китай е огромен пазар и трябва да направим всичко възможно да получим достъп до този пазар, наравно с другите европейски производители“ коментира Момчил Неков. Той  отправи писмено запитване с приоритет до Европейската комисия дали би заменила продуктите от Великобритания, които сега са включени в списъка, общо 4 на брой, с продукти от страни като България, които не са представени в този списък. Европейската комисия трябва да предостави отговор в срок от 3 седмици. Евродепутатът отправи и запитване до министъра на Земеделието, храните и горите - Румен Порожанов и до министъра на Икономиката - Емил Караниколов с няколко питания относно изготвянето на настоящия списък и предложения за добавяне на български продукти в него.

На 2 юни тази година Европейската комисия обяви списък със 100 продукта с географски означения от Европейския съюз и 100 от Китайската народна република, като целта е тези продукти да бъдат взаимно признати и защитени. В списъка на ЕС 54 са вината, 14 са спиртни алкохолни напитки, 14 сирена, 3 вида бири, има още зехтин, ошав от сливи и други. В списъка има продукти от 21 държави членки, като Словения например е включила вино със ЗНП „Випавска долина“, а Унгария - „Токай“. По европейските схеми за защита на вината България има защитени 52 ЗНП и 2 ЗГУ - Дунавска равнина и Горнотракийска низина. Въпреки големия брой защитени вина, нито едно от тях до сега не е било включено в споразумението.