Момчил Неков: В България 1,5% от земеделците обработват 82% от земята, в Европа съотношението е 3% срещу 52,5%

« НачалоЗемеделие

Притеснителната статистика сподели българският евродепутат във връзка с приемането на доклад на Европейския парламент относно концентрацията на земеделска земя: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята?

„Статистиката показва, че в Европейския съюз едва около 3% от земеделците контролират 52,5% от земеделската земя. В България статистиката е още по-притеснителна. 1,5% от всички регистрирани стопанства обработват 82% от земята в страната. В тези стопанства се концентрират основните финансови ресурси. Европейските субсидии трябва да достигат до по-голям брой бенефициенти, за да се постигне равномерен и справедлив растеж в ЕС. Концентрацията на земя е проблем и силно вярвам, че правителствата на държавите членки ще предприемат адекватни мерки, за да предотвратят този процес.“ Това заяви българският евродепутат във връзка с гласуването на доклад по темата в Европейския парламент днес в Брюксел.

„Земята е собственост, но тя е и публично благо, тъй като създава ресурс за изхранването. За това не може да бъде третирана като каквато и да е друга стока“, коментира още Момчил Неков, който е член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони.

Един от проблемите при концентрацията на земя е правото за нейното придобиване и разполагане с нея. Според българския евродепутат земята, която е общинска и държавна собственост не трябва да бъде разпродавана. По време на срещи на Неков с представители на академичната общност у нас става ясно, че институтите имат големи опасения с промяна на статута на земите, които са им необходими за развоя на научната дейност. Опасенията са, че тези земи, които са от висок клас и с добри качества, ще станат частна собственост, което ще органични възможностите им за развойна дейност.

„Чрез запазването на земите се дава възможност при нужда да бъдат подпомагани начинаещи производители, например младите фермери или малките стопанства, които искат да се занимават със земеделие, но нямат достатъчен начален капитал да купят земя.“ Това заяви евродепутатът Момчил Неков в пленарната зала в Брюксел.