Програмата за селските райони ще бъде одобрена след лятото

« НачалоЗемеделие

Преобладаващата част от програмите за развитие на селските райони, чрез които ЕС ще финансира местни проекти за периода 2014-2020 г. няма да бъдат одобрени преди втората половина на следващата година. Това съобщи комисарят по земеделие пред аграрната комисия на Европейския парламент.

До края на 2014-а само 8 програми ще получат "да" от Комисията (Австрия, Дания, Полша, Португалия, Финландия и 4 германски провинции). Други 13 ще бъдат в готовност, но няма вероятност да бъде разрешено авансово плащане преди първото тримесечие на 2015 г. Европейската комисия е получила 116 от 118-те регионални и национални програми за селските райони, които ще действат в ЕС до 2020 г., но разглеждането им за съответствие с европейските разпоредби в Еврокомисията предстои. Одобряването на повечето ще бъде обвързано във времето с прегледа на бюджетната рамка на ЕС, заяви Хоган.

Проектът на програма, изготвен от българското правителство беше върнат през октомври на София, заедно с над 400 забележки и въпроси и кабинетът още не ги е върнал на Брюксел за нова оценка.

Земеделието е четвъртият по големина икономически отрасли в ЕС и създава около 3,5 на сто БВП на Европа. 25 милиона души са се регистрирали като фермери, а половината от земята се води селска.

Комисар Хоган се ангажира да предложи промени в земеделската политика на ЕС, но заяви че те ще стават на стъпки. Еврокомисията няма да предлага изменения на законодателство, което още не е влязло в сила, коментира той, визирайки зелените мерки, които предизвикват голямо недоволство сред фермерите. Те се опасяват, че няма да успеят да отговорят на новите изисквания и ще подлежат на глоби. Хоган потвърди, че ще бъде направена оценка на мерките година след влизането им в сила, в началото на 2015-а.

Като други принципи в предстоящите реформи комисар Хоган посочи: стабилност за получателите на субсидии и работещите по европрограми и за националните власти, за да има предвидимост и ангажиране на всички евроинституции с новите законодателни предложения. Затова Хоган призова евродепутатите да организират дискусии с фермери в избирателни райони и да съберат техните идеи и предложения за промени, които да му предоставят.

Според еврокомисаря действащите в момента 200 европейски директиви и регламенти, регулиращи пазара на земеделска продукция, са основният потенциал за облекчаване на режимите. Европейската комисия ще ги прегледа, за да потърси как могат да се улеснят земеделците и останалите участници в сектора. Предстои и преглед на правилата за географските указания, така че те да са по-лесни за получаване и по-ефективни.