Трябва да се улесни достъпът до земя за млади производители

« НачалоНовини

Трябва да се улесни достъпът до земя за млади производители, защото това е сериозно предизвикателство за младите. Земята стана обект на търговски спекулации, а не средство за създаване и поддържане на поминък. Това заяви евродепутат Момчил Неков по време на обсъждане на Доклад относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. на заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП.

Момчил Неков се присъедини към препоръките за увеличаване на максималното равнище на финансиране над 2% на младите земеделци.

„Бих искал да обърна внимание от нуждата на по-специален подход към младите земеделски производители в регионите с ограничение - най-вече планинските региони. Демографското положение в много от тях е трудно. Селското стопанство е една от малкото форми на възможен поминък там. Но в планините има почвено-климатични и инфраструктурни ограничения при производство и на това трябва са се обърне внимание“, коментира евродепутат Неков.

„Смятам, че трябва да предложим по-специална формула за подкрепа за млади земеделски производители точно в планинските региони. Това може да стане чрез въвеждане на коефициент отразяваш сумарния ефект от селскостопанската дейност на младите производители в планинските региони. Да кажем този коефициент ще включва брой животински единици, обработваема площи, брой култури и реколта след това умножавана по 2. Въз основа на получения коефициент се предоставя по-голяма подкрепа за и без това трудното производство в планините. Чрез въвеждането на подобна формула ще се отрази по-добре реално положителният социален ефект от създаването и поддържането на селскостопанска дейност в съответния планински регион“, допълни Неков.