За по-лесни правила за организации на производители и повече инвестиции в планинските райони призовава Момчил Неков в ЕП

« НачалоНовини

На заседанието на Комисията по земеделие и развитие на селските региони Момчил Неков апелира към инвестиции в затворен цикъл на производство в планинските райони, към по-гъвкава нормативна база за създаването на организации на производителите в тях, както и за повече яснота около означението „планински продукт“ по време на дебат относно кохезионната политика планинските райони на ЕС.

За улесняване на правилата за регистрация на организация на производители от планинските райони призова Момчил Неков по време на вчерашното заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент. „Тези райони често са с ограничени условия и създаването на такива организации в тях е трудно. По-гъвкав подход би послужил като стимул за обединение, с което пък производителите от планинските райони биха били по-малко изложени на нелоялни търговски практики“ заяви младият евродепутат, който е докладчик на социалистите по въпроса в ресорната комисия на Европейския парламент.

Земеделието е ключов икономически отрасъл за планинските райони на ЕС. Икономическите възможности на тези региони обаче често биват ограничени поради фактори като отдалеченост от икономически центрове на държавите, липса на добра инфраструктура и по-сурови климатични условия в сравнение с другите региони. За това Момчил Неков смята, че трябва в европейските и национални стратегии за развитието на тези райони приоритетно да се дават инвестиции в производства, които имат потенциала за затваряне на цикъла на производство - например месо- и млекопроизводството. На ниво ЕС животновъдството осигурява около 54% от търговския оборот в планинските ферми, като близо половината от това - 28% от целия оборот осигурява млечният сектор, 16% осигурява месопреработвателният сектор, следвани от пчеларството. Чрез фондовете за сближаване, но и от националните бюджети на самите държави членки, трябва да се насочат инвестиции към тези отрасли, смята българският евродепутат.

По време на дискусията Момчил Неков обърна внимание и на доброволното означение „планински продукт“. To е част от схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, като за разлика от другите означения, като тези за Географските указания, не се ползва със същото ниво на правна защита. През 2014 г. Комисията предложи делегиран акт, с който допълни условията, при които продукт от растителен или животински произход, включително мед, може да бъде означен като планински. Преди месец Момчил Неков изпрати писмен въпрос до комисар Хоган относно законодателството за това доброволно означение. Неков попита комисаря по земеделието дали държавите членки могат сами да определят правилата, по които се осъществява контролът върху продуктите с означение „планински продукт“ на база на вече заложеното в делегирания регламент, тъй като подобни разпореди липсват в сегашните вид на текста.

Очаква се земеделската комисия да гласува своето становище по темата в края на февруари.