Денят на Победата и Денят на Европа носят едно послание- да бъдем единни

« НачалоУ дома

С подписването на Римската декларация от 25 март европейските лидери и институции начертаха визията за Европа за следващите 10 години: ЕС да бъде безопасно, сигурно и благодатно място, да бъде конкурентоспособен, устойчив и социално отговорен, да има волята и способността да играе ключова роля в света и оформянето на глобализацията. Съюз, в който гражданите да имат нови възможности за културно и социално развитие и икономически растеж. Съюз, който остава отворен за онези европейски страни, които зачитат нашите ценности и се ангажират да ги насърчават.

Европа трябва да постигне две неща- да разреши съществуващите проблеми и да се реформира. Едва тогава биха могли да се постигнат толкова романтично звучащите резултати като безопасно, сигурно и благодатно място, културно и социално развитие, икономически растеж. Наистина звучи романтично, но в никакъв случай не е утопично. Тази Европа е постижима.

В Римската декларация се поставя акцент върху развитието на Социална Европа, която се основава на устойчивия растеж, насърчава икономическия и социален прогрес, както и сближаването, поддържа целостта на вътрешния пазар; Съюз, който отчита многообразието на националните системи и ключовата роля на социалните партньори; Съюз, който насърчава равенството между жените и мъжете, както и правата и равните възможности за всички; Съюз, който се бори с безработицата, дискриминацията, социалното изключване и бедността; Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да следват и да намират работа навсякъде на континента; Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие.

Длъжни сме да изградим социална Европа, защото 81 хиляди българи никога не са ходили на училище, а  112 хиляди са неграмотни. В рамките на ЕС всяко едно на четири деца е в риск от бедност и социално изключване. Това е драматично тъжна статистика. Какво се прави на политическо равнище. По инициатива на Партията на европейските социалисти през 2015 г. Европейският парламент одобри създаването на Европейска детска гаранция, която да предостави възможност на всяко дете да има достъп до здравеопазване, образование, детска грижа, приемливо жилище и подходящ хранителен режим.

Длъжни сме да изградим социална Европа и защото около 70 милиона европейци не притежават основни умения като четене, писане и математическа грамотност, което им пречи да имат нормален жизнен стандарт и достойно трудово заплащане; до 2025 г. 49 % от всички нови работни места в ЕС ще изискват високо ниво на квалификация, 40 % — средно ниво на квалификация, а само 11 % — ниско ниво.

Тук аргументите могат да продължат в доста дълъг списък. Ако Европа изпусне момента да се реформира и да се превърне в безопасно, сигурно и благодатно място за живеене и работа, няма да успее да го направи никога след това.

Има шанс, разбира се и той не бива да се пропуска. Европа утре ще бъде такава, каквато я направим. Наша е отговорността да направим Европа спокойна, красива и просперираща.

Дълго можем да си говорим за Европа, за нейната история и бъдещето. Но Европа нямаше да е тази, ако не бяха събитията, които честваме днес: победата на Съветския съюз над хитлеристка Германия, с което се слага край на Втората световна война и се установява траен мир в Европа. И като следствие от този мир, 5 години по-късно се полагат основите на Европейския съюз. Случайност е, че празнуваме двете събития в един ден. Но те са взаимно свързани. Ако Съветският съюз не бе победил, нямаше да има Европейски съюз, нямаше да я има и Европа- Европа на единството в многообразието, Европа на културата и науката. Нямаше да го има Юрий Гагарин, нямаше да го има Айнщайн, нямаше да ги има Бийтълс.

В своя реч през 1950 г. в Париж Робер Шуман, френски външен министър по това време, споделя своята идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната между европейските народи немислима.

Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини и управлява производството на въглища и стомана. Само година по-късно е подписан договорът за създаване на подобна институция. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.

Дали Европейският съюз днес представлява точно идеите, с които е създаден и дали се развива в правилната посока, ще реши историята. Но днес, нашата грижа е да пазим нашия общ дом с воля, разум и благодарност към хората, които извоюваха свободата с кръвта си и тези, които обединиха Европа, за да бъде тя силна и просперираща.

Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат съществено за преодоляване на социално-икономическите предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието. Ще допринесат и за подкрепа на прилагането на европейската политическа програма за растеж, създаване на работни места, равенство и социално приобщаване. Борбата с нарастващата безработица, особено сред младежите, се превърна в една от най-важните задачи пред правителствата в ЕС. Много младежи напускат рано училище и са изложени на огромен риск от безработица и социално маргинализиране. Технологиите променят функционалността на обществото и е налице необходимост да се гарантира, че те се използват по най-добрия начин. Предприятията от ЕС трябва да станат по-конкурентоспособни чрез талант и иновации.

С други думи, Европа се нуждае от млади и образовани граждани.

И не бива да забравяме, че всичко това има смисъл, единствено защото на 9 май 1945 година СССР подписва капитулацията на хитлеристка Германия и така дава свободата на Европа. Свобода, която стана предпоставка и за създаването на Европейския съюз, чиято годишнина честваме.

Честит Ден на Европа! Честит Ден на Победата!