ЕК ще настоява за реформа на арбитражните съдилища в ТПТИ, заяви комисарят по международна търговия Сесилия Малмстрьом в отговор към българския евродепутат Момчил Неков.

Именно арбитражите ISDS се превърнаха в един от най-спорните елементи в споразумението между ЕС и САЩ, като гражданите в цяла Европа изразиха опасенията си от прилагането на подобен механизъм за уреждане на спорове между инвеститори и държави.

„В момента Комисията работи за реформиране на двустранната система за уреждане на инвестиционните спорове, която ще се прилага също и към ТПТИ. Едновременно с това ще бъдат анализирани и различните варианти за създаване на нова многостранна система от постоянен инвестиционен съд“, допълва Малмстрьом.

Момчил Неков заяви нееднократно, че според него подобен механизъм няма място в споразумението и той трябва да бъде изключен напълно от преговорите. На 8-и юли докладът с препоръки на ЕП към Комисията относно преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) беше одобрен с 436 гласа, срещу 241 против и 32 въздържали се.