Момчил Неков: Гласувах „против“ ТПТИ заради неуредените въпроси за визите и арбитражите

« НачалоПоследни новини

Европейският парламент гласува доклада с препоръки към ЕК за преговорите по ТПТИ. Българският евродепутат Момчил Неков обясни по време на изказване в пленарната зала, че е дал своя глас „против“ предложения текст по спорното споразумение, тъй като според него има ключови елементи, които са все още неуредени и в този си вид не защитават интересите на България.

На този етап нашата страна е една от малкото дискриминирани от страна на САЩ във визовата политика. „Текстът, които гласувахме днес, призова единствено за „политически натиск върху САЩ“ по въпроса, но без конкретна и ясна препоръка за справедливо решение преди евентуалното влизане на ТПТИ в сила. Непропорционалност в тази сфера означава възможност за ограничение на икономически интереси от страна на САЩ срещу моята страна“, коментира Неков.

Друг аспект, който предизвика и широк обществен отзвук, са арбитражите ISDS. Неков поясни, че България е една от малкото държави членки в ЕС с такъв механизъм, подписан преди повече от 20 години. В доклада се посочва, че е необходима нова система за защита на инвеститорите, която следва да замени частния арбитраж за уреждане на спорове между инвеститори и държавни органи с публично назначавани съдии и която подлежи на контрол и прозрачност, но според младия социалист този механизъм трябва да бъде напълно премахнат.

Докладът с препоръки на ЕП към Комисията относно преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) беше одобрен с 436 гласа, срещу 241 против и 32 въздържали се.