ТПТИ: как се уреждат спорове между инвеститори и държави

« НачалоПоследни новини

Един от най-обсъжданите въпроси относно договаряното споразумение за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е как да бъдат уреждани спорове между чуждестранни инвеститори и държавите, в които те са вложили средства. Предвиждат се различни системи, сред които са независима от държави арбитражна система и международни съдилища. Научете повече за разликите между отделните опции.

Механизмите за решаване на спорове между инвеститори и държави са важни, защото създават благоприятна среда за чуждестранни инвестиции.

В момента ако определен инвеститор има възражения относно решение на властите в дадена страна, той има два основни начина за действие: да се обърне или към съдилищата в съответната страна, или към международни частни арбитражни съдилища. В отговор на изразеното безпокойство от обществеността и депутати в ЕП Европейската комисия предложи на 6 май две допълнителни възможности за ТПТИ: многостранен инвестиционен съд и двустранен апелативен орган със седем съдии.

Система за разрешаване на спорове

Особености

1. Национални/местни съдилища

 •  Често срещан инструмент в споразумения за търговия

 •  Основан на доверие във върховенството на закона в съответната система на правосъдие

 • Опонентите изтъкват, че е възможна пристрастност в полза на собствената страна. Също така международните задължения могат да нямат автоматично сила в местни съдилища

2. Частна арбитражна система

(известна като механизъм за разрешаване на спорове между инвеститори и държави, на англ.език ISDS)

 • Често срещан инструмент в споразумения за търговия

 • Споровете се уреждат не от съдии, а от юристи-специалисти по търговско право

 • Системата е независима от която и да е държава. Опонентите изразяват безпокойство, че тя ограничава правото на властите да решават въпроси в полза на обществения интерес и че може да доведе до конфликтин ина интереси.

 • За да се избегне рискът, новият подход на Комисията предполага предварителното одобрение от ЕС и САЩ на списък кой може да разрешава такива спорове

3. Многостранен международен съд

 • Нова възможност, предложена от Европейската комисия

 • Дългосрочен инструмент.

 • Ще изисква време (10-15 години) и ресурси за създаването му.

4. Двустранен орган със 7 съдии специално за ТПТИ

 • Нова възможност, предложена от Европейската комисия

 • Този орган може да започне да осъществява дейност относително бързо

 • Седемте съдии ще бъдат одобрени едновременно от ЕС и от САЩ, като двама ще са от ЕС, двама – от САЩ и трима – от други страни.

Съгласно предложенията на Комисията за промени в системата на защита на инвеститори, в случай на спор инвеститорите биха имали право да изберат механизма за разрешаване, който предпочитат, но ще трябва да се придържат към веднъж избраната опция. Те няма да могат да използват успоредно няколко механизма и след това да изберат най-удобното за тях решение.