Мобилният офис започна своята обиколка в Софийска област

« НачалоИнициативи

Първа спирка е община Златица на 24 ноември, следва Костенец на 26 ноември. Екипът си е поставил задачата да посети всички 22 общини на територията на Софийска област преди края на 2015г. Предвид настъпването на зимата моделът на работа на екипа е малко променен. В сградата на общината или в читалището ще бъде открита приемна за гражданите, които ще могат да поставят въпросите, които ги вълнуват. В следобедните часове е предвидена серия от презентации посветени на дейността на евродепутата както и възможностите, които европейските програми предоставят на гражданите и фирмите проявяващи интерес да кандидатстват. В зависимост от графика на работа в Брюксел и Страсбург, когато е в България евродепутатът ще се включва в посещенията на мобилния офис.