Неков в "Дума": От каква закрила се нуждаят доброволците

« НачалоВ медиите • Момчил Неков

Български доброволци ще получат след броени дни от председателя на Европейския парламент Мартин Шулц медал за гражданския си подвиг - безкористната и самоотвержена помощ, оказана в труден момент на непознати хора.

По моя инициатива възпитаниците на Социалния учебно-професионален център "Анастасия д-р Железкова" от Варна бяха номинирани за гражданското отличие на Европейския парламент. Тяхната постъпка беше оценена по достойнство от парламента, който им присъди престижната си награда "Европейски граждани на годината" за 2014 г. Поздравявам ги за това признание!

Младежите в неравностойно положение от Варна бяха едни от най-малките и едни от най-активните доброволци, които се включиха в почистването на наводнения квартал "Аспарухово". Тяхната самоотверженост и съпричастност, духът, който демонстрираха, бяха проява на основни ценности на нашата нация като взаимното уважение, приятелството и взаимопомощта. Те показаха, че с желание и с настойчивост могат да помогнат на сънародници в беда, въпреки собствените си затруднения.
Наводненията, сполетели България, взеха жертви и причиниха огромни материални щети, но те

утвърдиха и един достоен за възхищение
и следване феномен - доброволчеството

За мен, не само като социалист, но и като гражданин, доброволческата дейност е от основно значение за демократичното общество. Тя е израз на активен ангажимент и участие в социалния живот.

Европа посвети 2011 г. на доброволния труд, обявявайки я за Европейска година на доброволческата дейност. Този акт засвидетелства признание и целеше да се поощрят гражданите и организациите, работещи с доброволци. Нещо повече, чрез него ЕС алармира за намаляващия брой на активните доброволци и призова своите членове да върнат привлекателността на доброволческия труд. Много държави използваха този повод, за да регламентират по-добре тази благородна дейност и така да повишат сигурността и доверието на хората, които биха искали да участват в различни безкористни каузи.

В контекста на европейското внимание към темата България остава една от малкото европейски държави, която все още няма действащ закон за организацията на доброволците. Такъв закон несъмнено би допринесъл за създаване на благоприятна среда за осъществяване на доброволчески дейности, за повишаване на тяхното качество, както и за отдаване на дължимото им признание.

Осъзнавайки своята отговорност като член на Европейския парламент,

реших да изготвя и предоставя на
Народното събрание законопроект
за доброволчеството

Тъй като нямам законодателна инициатива, той ще бъде внесен от депутати от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ. Законопроектът ще бъде алтернативен на този, който ГЕРБ прехвърлят от 41-то, 42-то и сега в 43-то НС, без той да стигне до пленарната зала.

За да успее да постигне целите си за насърчаване на активната гражданска позиция и на солидарността между хората, както и да допринесе за засилване на гражданското общество, такъв закон трябва да урежда всички аспекти на доброволческата дейност. Чрез него нашата държава трябва да отчете както значимостта на доброволческата дейност като израз на гражданското участие, така и да регламентира неговите икономически и социални измерения. В неговото поле трябва да влезе уреждането на въпроси като осигуряването на доброволеца; възстановяване на разходите му; застраховането му срещу злополука; обучение и квалификация; зачитането на платен отпуск и трудов стаж за времето на извършване на доброволческата дейност и др.

Въпросът с участието в доброволчески дейности не само на български, но и граждани на държави членки на Европейския съюз и на трети страни също трябва да намери своето законодателно отражение.

Особено внимание трябва да се обърне на подпомагането и

насърчаването на младежкото доброволчество

Не бива да се подценява фактът, че то може да се превърне в допълнителна форма на участие на младите хора за разширяване на техните знания, опит и умения. В европейски план младежкото доброволчество демонстрира завидна ефективност при формирането на активна гражданска позиция и за приобщаването на млади хора към общественополезна дейност, както и като форма на неформално образование. Защото доброволческата дейност все по-често се оказва възможност за учене, за придобиване на квалификации и практически умения на базата на "трудов опит".

По данни на Националния статистически институт през миналата година у нас около 80 000 души са полагали доброволен труд. Това е малко спрямо населението на България. Европейската статистика показва, че в ЕС около 100 милиона души, или всеки пети, се е включил в подобни инициативи. Икономическият принос от доброволческия труд не бива да се пренебрегва, когато обмисляме вида и обема на закрилата, която бихме му предоставили. Посредством доброволчески дейности се създава около 3% от БВП на ЕС, а всяко евро, инвестирано в развитие на доброволчеството, връща 5 евро в националните бюджети.

Солидарността е крайъгълен камък на европейските социалистически и демократични ценности. Доброволчеството е естествена изява на човешката солидарност, която заслужава не само адмирации, но и сериозна подкрепа.

Статия от Момчил Неков,
публикувана във в. "Дума"