Момчил Неков: Политиката на сближаване и ОСП трябва да останат и след 2020, но е нужен повече синхрон между тях

« НачалоНовини

„Политиката на сближаване и общата селскостопанска политика трябва да ги има и след 2020 г., но има нужда от повече синхрон между тях, за да се постигне реално развитие на регионите.“ Това заяви българският евродепутат Момчил Неков на работна среща относно „Политиката на сближаване и селските региони“, която се състоя днес в Европейския парламент в Брюксел.

Общата селскостопанска политика и Политиката на сближаване биват чест обект на критика и предложения за намаляване като част от бюджета на ЕС, особено сега, в контекст на предстоящия Брекзит. Нетният принос на Обединеното кралство се оценява на близо 10 милиарда евро на година, което означава, че бюджетът на ЕС в следващата многогодишна финансова рамка ще бъде със 70 милиарда по-малко. „Селскостопанската политика подпомага производителите, техните обединения и местната администрация, но политиката на сближаване е ключова в изграждането на условия и инфраструктура, с които произведеното може да достига други региони по ефективен начин. Така се повишава и конкурентоспособността на селските региони и единният европейски пазар става реално функциониращ. За това и двете политики трябва да бъдат запазени. Нужен е обаче повече синхрон между тях, както на европейско, така и на национално ниво. Само така може да има реална промяна и повишаване на стандартите в ЕС.“ Така Момчил Неков защити необходимостта от запазване на двете политики пред свои колеги, представители на Европейската комисия и други заинтересовани страни в Брюксел.

И двете политики са национално приоритетни и трябва да бъдат запазени. По линия на общата селскостопанска политика бива изразходван близо 40% от бюджета на ЕС. А политиката на сближаване, известна още като кохезионна политика, се прилага само в европейски региони, в които БВП е под 90% от средното за ЕС. Всички български региони попадат в тази група. 

Събитието беше инициирано и организирано от междупарламентарната група в ЕП РУМРА, на която Момчил Неков е заместник-председател с ресор Качествени териториални продукти.