Момчил Неков прави конференция „Възможности и предизвикателства пред пчеларството в ЕС и България“

« НачалоНовини

Като докладчик на Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократи в Европейския парламент Момчил Неков ще представи доклада „Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС“.  Неговото становище е, че в контекста на обсъждане на бъдещето на Общата селскостопанска политика, сектор „Пчеларство“ трябва да получи видимост заради огромната роля, която имат пчелите чрез опрашване на голяма част на селскостопанските култури, но също така и запазване на биологичното разнообразие.

„Предизвикателствата пред сектора у нас са специфични, но тази конференция е възможност те да бъдат представени и включени в бъдещия официален документ на Европейския парламент“, казва Неков.

По време на събитието ще бъдат представени и тенденции в сектора у нас - а именно: големият ръст в сектор био пчеларство; проблемът около обединението в сектора; ролята на дигитализирането и въвеждането на нови технологии като решение в развитието на сектора у нас.

Събитието е отворено за граждани и заинтересовани страни и ще се проведе на 1.9.2017 г. от 10 часа в Дома на Европа на ул. „Георги С. Раковски“ 124.