Момчил Неков: Проверките на биопроизводството са гаранция за качество

« НачалоНовини

„За да се запази имиджът на биологичното земеделие като екологично чисто, ежегодните проверки трябва да останат в сила“. Това заяви евродепутатът Момчил Неков на заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент вчера.

Младият социалист сподели, че биопроизводители от България са изразили пред него притеснение, че чрез нововъведението за групово сертифициране има опасност от занижаване на качеството на контрола. В представените изменения по регламента за биопроизводство няма яснота около критериите за този вид сертифициране. „За производителите е важно да знаят във възможно най-ранен етап какви са условията, които трябва да изпълнят“, поясни Неков.

Евродепутатът коментира и въвеждането на означение, информиращо коя е държавата, в която съответният сорт плод или зеленчук е разработен. Според него подобна индикация ще допринесе за това регионите, в които са създадени, да са по-разпознаваеми сред потребителите. „Това ще спомогне за популяризиране на местното производство и работата на научните институти в сектора“, завърши той.

Биологичното земеделие се характеризира с това, че при производството и преработката на продуктите не се използват изкуствени торове, пестициди и стимуланти. Приоритет е запазването на високото качество на продуктите, възможно най-близо до естествената природа. В биоземеделието употребата на ГМО е забранена. През 2014 г. ЕК предложи регламент за биопроизводство, като основната цел е законодателството да отговаря на нуждите на този разрастващ се бранш в Европа и да отмени съществуващите разпоредби от 2007 г. Биоземеделието е един от приоритетите в работата на Момчил Неков като член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент.