Момчил Неков се срещна с представители на студентската общност в България

« НачалоНовини

Най-младият евродепутат-социалист в ЕП Момчил Неков се срещна с представители на студентската общност у нас по време на заседание на постоянните комисии на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в Пловдив с домакин Европейски колеж по икономика и управление (ЕКИУ). Неков обсъди със студентите най-важните проблеми и предизвикателства пред младежта в България.

Една от основните теми бе приключването на проекта "Студентски стипендии" и неговото бъдеще в новата Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (НОИР).

Момчил Неков и НПСС също така положиха началото на съвместния си диалог и сътрудничество около общи мероприятия, свързани с масовия и студентски спорт, неговото популяризиране, сред всички слоеве в обществото и социалното приобщаване на спортистите след приключване на активната им състезателна кариера.