Момчил Неков ще работи за промяна на правилата за финансиране на преводи на книги в ЕС

« НачалоНовини

Евродепутатът Момчил Неков ще подкрепи каузата на българските издатели за опростяване на правилата за финансиране на преводите на български книги на европейски езици. Това стана ясно след среща на Неков с представители на Асоциацията на българските книгоиздатели по време на Панаира на книгата във Франкфурт, Германия.

"Правилата за кандидатстване за финансиране на преводи трябва да се променят, като книгоиздателят получи правото да преценява художествените достойнства на книгите, което сега е вменено на администрацията. Това не е нейна работа", заяви Неков.

Той предлага да се улесни процедурата за кандидатстване като това става с опростено заявление по всяко време, а не на годишни сесии, както е сега. Неков ще настоява и за възможността да се подават проекти за една книга, а не с групови проекти по предварително дефинирани програми. "Така ще дадем шанс на талантливата книга да пробие, вместо да се загуби сред групи творби. Има само един критерий за оценка на книгата и тя е дали тя е написана талантливо или не", добави евродепутатът от БСП.

Момчил Неков, който е член на Комисията по култура и образование на Европейския парламент, не смята, че администрацията трябва да преценява достойнствата на предложенията за превод, а да контролира дали преводите в действително се публикуват, спазват ли се предложените тиражи и дали творбите се разпространяват реално в търговската мрежа. Той ще настоява и за ускоряване на сроковете за плащания по одобрени проекти, което трябва да става в разумни срокове.

"Културната политика на ЕС трябва да се промени концептуално, за да не се дискриминират по-малките европейски езици, сред които и българският", убеден е Неков.

Евродепутатът от БСП Момчил Неков разглежда българския щанд на Международния панаир на книгата във Франкфурт, на който беше поканен от Асоциацията на българските книгоиздатели.
Евродепутатът от БСП Момчил Неков разглежда българския щанд на Международния панаир на книгата във Франкфурт, на който беше поканен от Асоциацията на българските книгоиздатели.

През 2013 г. Министерство на културата е отпуснало 22 557 лв. за 5 български книги. Средства се дават основно за издаването на чужди автори на български език. В същото време новата европейска програма "Творческа Европа" ще може да субсидира повече от 5500 книги и други литературни произведения до 2020 г. Средно годишно се предвижда финансиране на преводи на 785 литературни творби от 28-те страни. Ще се предпочитат проекти за превод от „малък” (например български, унгарски) на „голям” език (френски, немски), а не от „малък” на „малък”. Така "малките" литератури ще получат възможност да се представят в големите европейски държави.

По данни на Асоциацията на българските книгоиздатели преводът на роман от 300-500 стр. от български автор в Германия би струвал 7 500 – 12 500 евро. Затова сега основно се превеждат книги, които са субсидирани от държавата или пък нашумели автори от големи езици.