Най-разумно е да отпадне смяната на времето през 2020 г.

« НачалоНовини

„Като съ-докладчик по становището на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент относно директивата за смяната на времето, смятам, че е необходимо широко обществено обсъждане по темата.“, заяви Момчил Неков при откриване на обществена дискусия за смяната на часовото време и законодателството на ЕС.

„Правим тази среща, защото това засяга всеки едни гражданин от ЕС, а и да се посочат ефектите от преминаването към зимно или лятно часово. Държавите членки ще трябва да изберат към кое часово време желаят да приемат, а страната ни е добре да има единна позиция.“, допълни Неков.

"Моето виждане е, че стандартното време, тоест зимното, е по-подходящо", обясни Неков. Той се обоснова с факта, че 70% от търговията на България е в рамките на ЕС, а половината от нея е с централно европейско време. Това означава, че ако разликата между централните европейски държави и България стане два часа, страната ни ще загуби конкурентоспособност.

"Ще има два часа разминаване, което влияе на конкурентоспособността", подчерта евродепутатът.

Според него смяната на стрелките есента и пролетта има отражение върху човешкото здраве и продуктивността, от което също губи бизнесът.

В дискусията взеха участие представители на бизнеса, БСК, БТПП, работодателски организации, представители на земеделски браншови асоциации и лекари. Предложението на ЕК е промяната при часовото време да влезе в сила през 2019 година, а Съвета предлага това да се случи през 2021 година.

Евродепутатът Момчил Неков смята за разумно решение прекратяването на практиката за смяна на времето да влезе в сила през 2020 година. Участниците в срещата бяха категорични, че трябва да се спре със смяната на времето и това да стане през 2020 г., тъй като 2019 г. е твърде рано, а 2021 г. е късно.

Общо беше и мнението, че е необходимо да се направи ново национално проучване за смяната на часовото времето, като е нужна и широка обществено-информационна кампания за ефектите от преминаване към зимно или лятно часово време.

Д-р Петър Чипев, член на УС на Българското дружество по сомнология, заяви че смяната на времето влияе върху недоспиването, а то от своя страна е фактор за повишаване на депресиите, ПТП-тата и инфарктите.

Представителите на бизнес организациите и асоциации от земеделието бяха разнопосочни в мненията си кое време е по-подходящо стандартното /зимно/ или лятното, но всички бяха единодушни, че е необходимо да се направят секторни анализи, за да се види каква е добавената стойност и за хората и за бизнеса при избор на едното или другото време.