Неформалното образование – средство за преодоляване на социалните неравенства в Европейския съюз

« НачалоНовини

Българският евродепутат Момчил Неков от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент бе домакин на дискусия, посветена на ролята на професионалното ориентиране и консултиране. Евродепутатът защитава тезата, че създаването на синергия междуформалното, неформалното и самостоятелното обучение ще помогне за преодоляване на социалните неравенства, за борбата с безработицата и заинтеграция на имигрантите в европейските общества. Така ще се увеличат възможностите за придобиване на професионална квалификация на работната сила, което ще увеличи нейната пригодност.

Неформалното образование е част от ученето през целия живот. На база на национална квалификационна рамка и европейска квалификационна рамка ще бъдат оценявани придобитите умения. До този момент 8 държави членки на ЕС са въвели системите за валидиране на придобитите умение. Това са: Дания, Финландия, Франция, Холандия, Австрия, Англия и Швеция.

Неформалното образование се реализира извън  формалната образователна система, но е ясно структуриран образователен процес.

Със свое решение от 2012-та година Съветът на Европейския съюз задължава страните членки да стартират законодателни инициативи за валидизация на придобитите умения. До 2018 – та година всяка държава членка на Европейския съюз трябва да има своя законодателна рамка за утвърждаване на тези умения.

Повече по темата от евродепутата Момчил Неков.

http://bnr.bg/euranetplus/post/100634825