Неков предупреди за рискове за фермерите от Трансатлантическото споразумение със САЩ ТПТИ

« НачалоНовини

Евродепутатът от БСП Момчил Неков предупреди, че Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), по което ЕС в момента преговаря със САЩ, съдържа големи рискове за земеделските производители и в частност за българските стопани.

В изказване в земеделската комисия на Европейския парламент днес в Брюксел Неков изрази опасение, споделяно и от фермерите, че "редица български производители ще изпаднат в състояние на конкуренция освен с европейските си партньори, но и с производители от големия и силно подпомаган земеделски сектор на САЩ и има реална опасност от загуба на поминък".

 Според Неков, който е член на комисията, ТПТИ "се базира изцяло на неолибералната парадигма за универсалността на свободния пазар и неглижира социалните аспекти, които са в основата на европейския проект".

Затова той предложи в препоръките на Европейския парламент към преговарящата от името на ЕС Европейска комисия да се предвидят конкретни финансови инструменти за промоциране на селскостопанска продукция от ЕС в САЩ, които да подпомагат целенасоченото представяне на качествата на европейските продукти. Депутатът социалист смята, че такива инструменти могат да включват субсидии за участие в изложения или самостоятелни представения на европейски земеделски стоки.

"Това е особено важно и наложително за по-малките и присъединили се след 2004 г. държави членки, сред които е и моята държава – България", заяви Неков по време на днешното обсъждане.

Земеделската комисия на ЕП препоръча на ЕК да включи в преговорите на ранен етап гарантирането на балансирани условия за пазарен достъп, защита на географските указания и гарантиране на санитарни и фитосанитарни мерки, така че да има време те да бъдат обсъдени с фермерите и техните организации. Депутатите настояват още за запазване на европейските стандарти за свързани с безопасността на храните и здравето на човека и на животните. Парламентът иска преговорният екип да осигури равнопоставени условия, особено по отношение на продукти, при които пряката конкуренция с американски стоки, би изложила на натиск европейските производители. В препоръките на земеделската комисия се обръща специално внимание, че преговорите трябва да се водят прозрачно и всеобхватно, като заинтересованите страни от селскостопанския сектор се консултират своевременно.