Неков иска увеличаване на средствата за борба с младежката безработица

« НачалоНовини

Парите за младежка заетост в ЕС трябва да се увеличат и достъп до тях да имат хората до 30 г., а не както сега – до 25.

За това настоя евродепутатът от БСП Момчил Неков в изказване в Европейския парламент за европейските политики за младежка заетост, което беше направено в писмена форма.

Неков, който е един от най-младите членове на Европейския парламент, заяви, че борбата с младежката безработица е важен приоритет в работата му.

Той очерта тежкия проблем с незаетите млади българи, където делът на неработещите и неучещите млади хора между 18 и 24 г. е 22%, което значително надхвърля средното ниво за ЕС от 13%.

"В моята страна е отчетен най-високият дял на тези младежи, с които службите по заетостта не могат да осъществят контакт. Делът на неактивните младежи е над 14% и е два пъти по-висок от средния за ЕС. Младежката безработица и преждевременно напусналите училище също са над средното за ЕС равнище", добави Неков.

Евродепутатът социалист подчерта, че сред основните предизвикателства пред програмата "Гаранция за младежта" в България са необходимостта от засилване на инициативите за обучение и чиракуване и разширяване на активните политики по заетост с цел откриване на кадри с подходящ профил.

Европейският парламент даде подкрепа за плановете на Европейската комисия за осигуряване на 1 млрд. евро за Младежката инициатива за заетост през 2015 г. С тях ще стане възможно да се увеличи с една трета размера на предварителното финансиране на проекти за намаляване на младежката безработица, както и на разработването на дългосрочни мерки и провеждането на структурни реформи.