Новини

« Начало

Проектът за опазване на паметника Бузлуджа получи подкрепа на експерти в Европарламента

Проектът за опазване на паметника Бузлуджа получи подкрепа на експерти в Европарламента

09.03.2016

Момчил Неков организира кръгла маса на тема „Съвременно културно наследство в риск“ на 23 февруари 2016 г. в Европейския парламент в Брюксел. Акцент на събитието беше проектът за опазване на паметника Бузлуджа на арх. Дора Иванова, който бе представен пред специалисти от България, Румъния, Германия, Белгия и Холандия.

За по-лесни правила за организации на производители и повече инвестиции в планинските райони призовава Момчил Неков в ЕП

За по-лесни правила за организации на производители и повече инвестиции в планинските райони призовава Момчил Неков в ЕП

12.01.2016

На заседанието на Комисията по земеделие и развитие на селските региони Момчил Неков апелира към инвестиции в затворен цикъл на производство в планинските райони, към по-гъвкава нормативна база за създаването на организации на производителите в тях, както и за повече яснота около означението „планински продукт“ по време на дебат относно кохезионната политика планинските райони на ЕС.

Конкурс за участие в European Youth Event 2016

Конкурс за участие в European Youth Event 2016

14.12.2015

Най-голямото младежко събитие в Европа! 20-21 май 2016г., Страсбург, Франция

Срещата в Пирдоп предизвика интереса на земеделски производители и животновъди

Срещата в Пирдоп предизвика интереса на земеделски производители и животновъди

10.12.2015

Пирдоп днес бе поредната спирка на мобилния офис при обиколката на Софийска област. Екипът на мобилния офис съставен от експертите Александър Борисов и Петя Милчева се срещна със земеделски производители и животновъди.

График на мобилния офис в Софийска област

График на мобилния офис в Софийска област

09.12.2015

Мобилният офис на евродепутата Момчил Неков от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите започна своята обиколка в Софийска област. Така гражданите ще могат да поставят своите въпроси, които искат да бъдат повдигнати в Европейския парламент. „Искрено вярвам, че подобни инициативи са ключът към новия модел на политика в страната, а именно политика на откритостта и близостта до хората и техните проблеми. За мен е важно да чуя вашето мнение.“, сподели Неков.

Мобилният офис посети Ботевград и Правец

Мобилният офис посети Ботевград и Правец

09.12.2015

В сградата на Общинска администрация в гр.Правец, екипът на мобилния офис на евродепутата Момчил Неков се срещна с граждани, служители на Общинска администрация - Правец и директора на Исторически музей – гр. Правец. Бяха обсъдени европейските програми и възможностите, които предлагат както и въпроси, които жителите на Правец искат да бъдат поставени в Европейския Парламент.

Момчил Неков: Образованието и признаването на неформалното обучение са отговорът на безработицата и миграцията

Момчил Неков: Образованието и признаването на неформалното обучение са отговорът на безработицата и миграцията

03.12.2015

В седмицата на „Ученето през целия живот“ евродепутатът Момчил Неков, от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, бе домакин на дискусия, посветена на „Ролята на професионалното ориентиране и консултиране по пътя на валидиране на неформалното и самостоятелно образование".

Момчил Неков: Кохезионните фонднове могат да играят важна роля в развиването на планинските региони

Момчил Неков: Кохезионните фонднове могат да играят важна роля в развиването на планинските региони

02.12.2015

в държавите-бенефициенти по Кохезионните фондове, планинските региони покриват средно около една четвърт от територията им и близо една пета от населението им.

Момчил Неков: инвестирането в приобщаващо образование, създава отговорни, толерантни и отворени към света граждани, способни да разграничават фактите от мненията

Момчил Неков: инвестирането в приобщаващо образование, създава отговорни, толерантни и отворени към света граждани, способни да разграничават фактите от мненията

26.11.2015

Необходими са координирани действия между страните членки и ЕС като цяло за предотвратяване на радикализацията и борбата с тероризма. Това казва Европейският парламент в обща резолюция. Документът, който не е обвързващ, предлага конкретни предложения за обща стратегия за борба с екстремизма, която трябва да се прилага особено онлайн, в затворите и чрез образование и социално включване.