По предложение на Момчил Неков: Земеделската комисия към ЕП настоява за справедливо финансиране на всички региони по „Плана Юнкер“

« НачалоНовини

Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП прие текст  по предложение на нейния член Момчил Неков към становище по доклад за т.нар. „План Юнкер“. Поправката на най-младия евродепутат-социалист предвижда географски балансиран достъп до средства за всички страни членки на ЕС. Окончателният текст на становището беше одобрен вчера. В предложението, отправено от Европейската комисия, се предвижда Европейският фонд за стратегически инвестиции да бъде насочен към по-рисковани проекти с по-висока възвращаемост, отколкото съществуващите инструменти на Съюза.

Одобреният от земеделската комисия текст на Момчил Неков обръща внимание, че „ЕФСИ следва да финансира проекти в целия Съюз, включително в най-засегнатите от финансовата криза държави“. Това според българския евродепутат има шанс да доведе до насочване и концентриране на ресурси в държави, които имат вече установен висок стандарт на живот, което от своя страна пък ще допринесе за стабилизацията им, без да спомогне на по-късно присъединилите се членки на ЕС да ги достигнат чрез икономически ръст и нови качествени работни места.

Другото предложение на Неков, което беше прието от земеделската комисия, засяга управлението на ЕФСИ. В първоначалния вариант на текста, предложен от ЕК, се предвижда трети страни също да могат да се включват във финансирането на фонда и да участват в неговото управление. Неков обаче призова тези трети страни само да бъдат консултирани при управлението на ЕФСИ. Според евродепутата проекти, които ще бъдат финансирани от фонда, могат да бъдат отворени за всички държави, но тъй като ЕФСИ цели съживяването на европейската икономика и е насочен към европейските граждани, е редно именно граждани на страните членки да участват във взимането на управленските решения.

Европейският фонд за стратегически инвестиции беше предложен в края на миналата година от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. По него се предвижда 315 млрд. евро да бъдат инжектирани в европейската икономика през следващите 3 години. Проектите по този план са насочени към дружества с до 3000 служители, като обръща специално внимание на малките и средните предприятия. Десет комисии на Европейския парламент изготвят становища, като се очаква окончателният текст да бъде гласуван по време на пленарната сесия през юни.