Напитки със защитени географски указания в преговорите по ТПТИ

« НачалоВъпроси

Съобразно публикации на Европейската комисия, в преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) интелектуалната собственост и географските указания ще бъдат включени в преговорния процес. Част от тези защитени георграфски указания са алкохолни напитки.

1. Какъв е процесът на подбор на алкохолните напитки, които са включни в тези перговори?

2. Участват ли държавите членки в подбора на тези напитки и в случай че не, биват ли информирани за включването/невключването на напитки със защитено георграфско указание в прегорвния процес по ТПТИ?

3. Ще включи ли Комисията някое от следните защитени географски указания за алкохолни напитки в преговорния процес: Бургаска Мускатова ракия, Добруджанска мускатова ракия, Карловска гроздова ракия, Поморийска гроздова ракия, Русенска бисерна гроздова ракия, Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия), Стралджанска Мускатова ракия, Сунгурларска гроздова ракия, Сухиндолска гроздова ракия, Ловешка сливова ракия, Силистренска кайсиева ракия, Тервелска кайсиева ракия, Троянска сливова ракия?