Възможност за добавяне на хранителни продукти и напитки към ТПТИ

« НачалоВъпроси

Съобразно публикации на Европейската комисия, в преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) интелектуалната собственост и географските указания ще бъдат включени в преговорния процес.

1. Европейската комисия предвижда ли механизъм за добавяне на хранителни продукти и/или напитки към списъка със защитени георграфски названия в случай, че преговорите по ТПТИ бъдат завършени успешно?

2. В случай, че могат да бъдат добавяни продукти, които не са включени в пакета от преговори към настоящия момент, това ще важи само за продукти, признати след момента на влизане на споразумението или и продукти защитени на европейско ниво преди това също ще могат да бъдат добавяни?

3. В случай, че могат да бъдат добавяни нови продукти, Европейската комисия ли ще предприема инициатива за информиране/добавяне/признаване от властите на САЩ или това ще бъде отговорност на държавата членка, която е защитила съответния продукт с географско указание?