Бъдещето на биоземеделието в работната програма на Европейската комисия

« НачалоПитания

В комуникацията относно работната програма на Европейската комисия за 2015 г. (COM(2014) 910 final) става ясно, че Комисията възнамерява да изтегли предложението си от 2010 г. (COM/2010/0759) относно биологичното производство и етикирането на биологични продукти, въз основа на това, че то бива обхванато с предложения от Европейската комисия регламент от 19 март 2014 г. (COM (2014) 0180).

Същевременно обаче, това предложение (COM (2014) 0180) бива поставено под въпрос, в случай че не бъде постигнато съгласие по него в следващите 6 месеца.

В Анекс I(текст само на английски) към COM (2014) 910 final, като част от работната програма на ЕК, не се предвижда препоръка засягаща бъдещето на биологичното земеделие.

1. Какво предложение за биологичното производство предвижда комисията, в случай че не бъде постигнато съгласие по COM (2014) 0180 и кога ще бъде направено то?

2. Как комисията възнамерява да търси краткосрочни решения на проблеми, произтичащи от Регламент № 834/2007 на Съвета, и идентифицирани в COM (2014) 0180?

 

Отговор от комисаря за земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган:

 

На 16 декември 2014 г. Комисията реши да запази преразглеждането на Регламента за биологичното земеделие в работната си програма за 2015 г. с цел постигане на споразумение в срок от шест месеца или заменянето му с нова инициатива. Това отразява съществения напредък, постигнат по време на италианското председателство, и потвърден на Съвета по селско стопанство и рибарство през декември 2014 г., когато почти всички държави членки изразиха готовността си да продължат работа по съществуващото предложение.

Комисията вярва, че работата на Европейския парламент и на Съвета ще способства за постигане на по-нататъшен значителен напредък през първите шест месеца на 2015 г. Комисията има желание да играе конструктивна роля и да подпомага съзаконодателите, за да се гарантира успешен завършек на междуинституционалната процедура.