Неков пита дали ЕК ще изготви Стратегия на ЕС за лечебните растения

« НачалоПитания

Билките и лечебните растения са широко познати и използвани в държавите членки на Европейския съюз от древността до днес. Те са източник на суровина за хранително-вкусовата промишленост, козметиката и фармацевтиката. Някои държави членки имат законодателство специално за този вид селскостопански продукти, но ЕС към момента няма стратегия за лечебните растения. Една такава стратегия би спомогнала в представянето на възможностите, които дават тези продукти, отглеждани най-често в неурбанизирани, планински, периферни и отдалечени региони на Съюза.   

Какво смята Комисията относно изготвяне на „Европейска стратегия за лечебните растения“, в която да бъде разгледан целият цикъл на отглеждането, събирането и разпространението на билки и други лечебни растения, както и техните ефекти върху човешкото здраве?