Неков пита ЕК дали ще промени минималния праг за финансиране по ПРСР за малки ферми

« НачалоПитания

Европейската икономика вече години наред преживява сътресения, които карат доста хора да се преориентират към алтернативни начини на заетост - като например земеделие. Програмите за развитие на селските райони са общностен механизъм, който спомага за развитието на тези региони, в които основен поминък е селско стопанство.  Според информация на Националното сдружение за малки семейни ферми преработватели в България, Министерството на земеделието и храните е обяснило, че Европейската комисия не подкрепя включването на малките семейни фермери, които нямат търговски оборот от предходната година от поне 2 000 евро за производители на плодове и зеленчуци, и от поне 8 000 евро за животновъди и пчелари.

1. В състояние на икономически затруднения, Комисията не изключва ли от тази схема с това ограничение хора, които тепърва искат да се занимават със земеделие, но не са имали възможност за такъв икономически показател в предходната година?

2. Какви мерки препоръчва Европейската комисия за производители, които не са достигнали тези икономически показатели?

3. Тези прагове съобразени ли са спрямо икономическите стандарти и цени на държавите членки?