Как ЕК ще засили и насърчи земеделските иновационни системи?

« НачалоПитания

Изключително важно е селското стопанство в ЕС да приеме проактивно иновациите, за да може секторът да запази икономическата си конкурентоспособност и да адресира предизвикателствата пред устойчивото си развитие.

Появата на свързано земеделие с високотехнологични сензори, които проследяват продукцията на фермите и нарушения в здравословното състояние на животните, предлага възможности за икономии в цялата производствена верига на хранителни продукти. Това включва преминаване към автоматизация на транспорта и логистиката, които ще приближат земеделските продукти до потребителите и ще позволят по-бързо и по-точно управление на инвентара в складове и магазини за търговия на дребно.

Интелигентни системи за селско стопанство, използващи камери и други технологии, биха могли да подобрят ефективността на напояването и да намалят потреблението на вода. Прецизираното земеделие, което включва технологии, базирани на данни, включително сателитни навигационни инструменти и интернет, може да помогне на земеделските стопани в ЕС при управлението на насажденията им и да намали потреблението на торове и пестициди.

Семенните банки в ЕС съдържат огромно количество генетичен материал, който може да се използва за разработване на нови сортове.

За съжаление има доказателства, че връзките между научните изследвания, фермерите и индустрията са твърде слаби. Много нововъведения все още не се използват и много изследователски въпроси от сектора остават без отговор.

Може ли Комисията да обясни как възнамерява да засили и насърчи земеделските иновационни системи и да ги направи по-достъпни за земеделските стопани в ЕС?