Неков пита ЕК за арбитражите в ТПТИ

« НачалоПитания

Въпрос с искане за писмен отговор E-008727/2015

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Momchil Nekov (S&D)

Относно:     Арбитражни съдилища в Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции

По време на преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции арбитражните съдилища за уреждане на спорове между държави и инвеститори срещат голяма вълна на неодобрение от страна на гражданското общество в цяла Европа, включително и в България.

По време на размяната на мнения в комисията по международна търговия на Европейския парламент на 6 май 2015 г. европейският комисар по международна търговия сподели, че с ТПТИ ще се постави началото на нова система от постоянен международен съд за уреждане на спорове между правителства и инвеститори.

1.    Ще бъде ли предложена тази система преди финализирането на преговорите по ТПТИ? Ако не, на какъв етап ще бъде тя финализирана и предложена на заинтересованите страни и гражданското общество?

2.    Смята ли Европейската комисия, че запазването на арбитражен механизъм за уреждане на спорове ще отговори на очакванията на европейските граждани?

 

BG

E-008727/2015

Отговор от г-жа Малмстрьом

от името на Комисията

(27.8.2015)

Както е обявено в концептуалния документ Инвестициите в рамките на ТПТИ и отвъд него — пътят на реформите, Комисията работи за реформиране на двустранната система за уреждане на инвестиционните спорове, която ще се прилага също и към Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). Едновременно с това Комисията анализира и различните варианти за създаване на нова многостранна система от постоянен инвестиционен съд. След приключване на анализа той ще се обсъди с Парламента и Съвета и ще се предостави на гражданското общество.

Комисията е сигурна, че тези реформи ще отговорят на всички опасения на гражданите, изразени в обществените консултации за защитата на инвестициите и уреждането на инвестиционните спорове, например правото на регулиране, независимостта на инвестиционните съдилища и прозрачността. Поради това Комисията е убедена, че ще се отговори напълно на очакванията на гражданите за една инвестиционна система с по-голяма прозрачност, отчетност и легитимност.